Choose Category: Search product:
 
The Shopping Basket is empty!  
 

English Dansk Deutsch

Product Groups
-- The Tale of the Gnome --
-- Christmas and New Year's Eve in Denmark --
Christmas Articles
Christmas Cards
Denmark
Easter Articles
Handmade In Denmark
Hans Christian Andersen
Music
Nativity Set
Paper Cutouts & Mobiles
Posters
The Little Mermaid
Valentine's Day
Vikings
Printed music

NEW articles!

Shopping Basket
Home

Info:
FAQ
Payment
Delivery
Order Status
Find us via Google Maps
Sitemap

Links:
Storytelling Streets
Google Maps
Visit Copenhagen


B2B Login:
Username:

Password:

Forgotten your password ? (click here)
Login

All prices are in Euro

Dankort EuroCard / MasterCard JCB Visa Visa Electron
Højskolesangbogen > Printed music  |  Print  |  Email item to a friend
Price: EUR 42,00
 (USD 45,36)
No. 34675
   

Højskolesangbogen

Description:
The new 18th edition of "Højskolesangbogen"

In 1894 the 1st edition of "Højskolesangbogen" was published. Since the book has ben updated in several editions with new songs and texts. The 17th edition from 1989 was the edition with longest life span, and with it's many reprints been the (until today) most famous edition. We welcome you to the new and updated 18th edition.

In Danish:
FORORD
I 1894 udkom højskolesangbogen for første gang. Siden er den blevet afløst af en række udgaver med kortere eller længere levetid. Den 17. udgave fra 1989 har levet længst af alle og har med sine mange oplag opnået den største folkelige udbredelse af højskolesangen nogen sinde.
Nuværende 18. udgave er et forsøg på at lempe højskolesangen ind i det 21. århundrede til gavn og glæde for alle, der holder af den danske sangskat og fryder sig over, at den stadig sætter nye skud. I alt 166 af sangene i 17. udgave har måttet vige pladsen for andre sange, hvoraf de fleste er af nyere dato. Der er - igen - medtaget et mindre antal tysk- og engelsksprogede sange, herunder også 5 danske sange i engelsk oversættelse. Globaliseringen går begge veje.
Inddelingen af sangene afviger en del fra tidligere udgaver. Salmer optræder ikke kun i afsnittet "Tro", men også f.eks. under "Årstider". De nordiske, tysk- og engelsksprogede sange og salmer optræder sammen med de danske. Undtaget herfra er de nordiske nationalsange og sange, der tydeligt forbinder sig med de pågældende landes geografi ske og kulturelle egenart. De danske salmer er som hovedregel medtaget i den skikkelse, de
har i Den Danske Salmebog. Bagest i bogen findes et register, der grupperer sangene efter deres sproglige og nationale tilhørsforhold, og angiver salmernes placering i de forskellige afsnit.
I modsætning til tidligere har det også påhvilet sangbogsudvalget at vælge melodierne og fastlægge toneleje. I becifringerne er for første gang benyttet betegnelsen B i stedet for H. Vi har tillige redigeret noterne til de sange, der er medtaget fra 17. udgave, og tilføjet noterne til de nyvalgte sange. En mere udførlig belysning af sangene findes i "Sanghåndbogen".
Udvalget har modtaget et stort antal henvendelser med sangforslag. Vi takker for denne store interesse. Ligeledes tak til dem, der på forskellig vis har hjulpet udvalget med råd, vejledning og korrektur.

Carsten Andersen, Ole Brunsbjerg, Hans Dammeyer, Michael Bojesen, Jørgen Carlsen, René A. Jensen, Jakob Bonderup og Karen Hanne Munk

Click on the picture for larger picture!
Click on the picture for larger picture!

The Danish Shop  -  Knabrostraede 3  -  DK-1210 Copenhagen K
Tlf. (+45) 33 32 31 61  -  E-mail: info@danishshop.dk  -  SE nummer: 20795441